|+| نوشته شده توسط یکی مثل شما در شنبه سوم آبان 1393 و ساعت 12:5  
 خانه ای روی سنگ


* خانه ای که مشاهده می کنید واقع شده در روستای انارکول و متعلق به خانواده محترم نادعلی می باشد این خانه در سال ۱۳۵۷ توسط نجاری چیره دست بنام شادروان عینعلی امینی شیرکوهی ساخته شده است. نکته قابل توجه در این خانه احداث آن بر روی دیواری از سنگ و سیمان که با روکشی از گل پوشانده شده است این ساختمان با معماری کمتر دیده شده در گیلان می باشد که حتی در زلزله ۳/۷ ریشتری سال ۱۳۶۹ رودبار کوچکترین آسیبی به خودش ندید. و به نظر می رسد جای آن در موزه میراث روستایی گیلان بسیار خالی است .البته لازم به ذکر است که این خانه هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد.

*البته تصاویر این خانه برای دکتر محمود طالقانی مدیر موزه میراث روستایی ارسال شده است

|+| نوشته شده توسط یکی مثل شما در شنبه سوم آبان 1393 و ساعت 12:2  
mouse code|mouse code

كد ماوس